Kết quả Xổ Số Max3D PRO Kỳ #00185 ngày 19/11/2022

GiảiSố Quay ThưởngGiải thưởng
ĐB
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay
213
296
2 Tỷ
Phụ ĐB
Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay
296
213
400Tr
G1
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
076
856
130
898
30Tr
G2
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
911
871
732
399
954
042
10Tr
G3
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
682
565
368
999
084
283
165
152
4Tr
G4
Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba
1Tr
G5
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ
100K
G6
Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ
40K

Trả lời