Kết quả Xổ Số Max3D Kỳ #00539 ngày 21/11/2022

GiảiSố Quay ThưởngMax 3DMax 3D+
ĐB
699
477
1Tr 1 Tỷ
G1
785
528
031
637
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
881
894
929
865
181
107
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
086
551
627
992
459
607
008
737
100K 5Tr Trùng 2 số
G4(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số

Trả lời