Kết quả Xổ Số Max3D Kỳ #00465 ngày 01/06/2022

GiảiSố Quay ThưởngMax 3DMax 3D+
ĐB
386
943
1Tr 1 Tỷ
G1
311
019
076
853
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
783
558
900
281
985
677
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
215
840
261
066
074
425
332
636
100K 5Tr Trùng 2 số
G4(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số

Trả lời