Kết quả xổ số Power 6/55

Chỉ từ 10.000 đồng, chọn 6 số từ 01-55 để có cơ hội trúng thưởng Jackpot 1 từ 30 tỷ đồng, Jackpot 2 từ 3 tỷ đồng

POWER 6/55 quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
15
22
39
46
48
43

Jackpot 1:

83.273.763.450 VNĐ

Jackpot 2:

3.384.349.700 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số083.273.763.450
Jackpot 25 số+ số đặc biệt13.384.349.700
Giải Nhất5 số1340.000.000
Giải Nhì4 số1137500.000
Giải Ba3 số2447950.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
19
25
27
38
42
54

Jackpot 1:

79.814.616.150 VNĐ

Jackpot 2:

3.390.879.700 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số079.814.616.150
Jackpot 25 số+ số đặc biệt13.390.879.700
Giải Nhất5 số1240.000.000
Giải Nhì4 số1010500.000
Giải Ba3 số2172950.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
19
25
27
38
42
54

Jackpot 1:

79.814.616.150 VNĐ

Jackpot 2:

3.390.879.700 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số079.814.616.150
Jackpot 25 số+ số đặc biệt13.390.879.700
Giải Nhất5 số1240.000.000
Giải Nhì4 số1010500.000
Giải Ba3 số2172950.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

04
20
26
36
47
51
33

Jackpot 1:

76.296.698.850 VNĐ

Jackpot 2:

3.739.374.550 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số076.296.698.850
Jackpot 25 số+ số đặc biệt13.739.374.550
Giải Nhất5 số1340.000.000
Giải Nhì4 số982500.000
Giải Ba3 số2187750.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

04
20
26
36
47
51
33

Jackpot 1:

76.296.698.850 VNĐ

Jackpot 2:

3.739.374.550 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số076.296.698.850
Jackpot 25 số+ số đặc biệt13.739.374.550
Giải Nhất5 số1340.000.000
Giải Nhì4 số982500.000
Giải Ba3 số2187750.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
18
23
30
35
42
43

Jackpot 1:

72.525.177.750 VNĐ

Jackpot 2:

3.320.316.650 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số072.525.177.750
Jackpot 25 số+ số đặc biệt03.320.316.650
Giải Nhất5 số1040.000.000
Giải Nhì4 số884500.000
Giải Ba3 số1890450.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
11
14
27
38
45
21

Jackpot 1:

69.642.327.900 VNĐ

Jackpot 2:

3.246.053.000 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số069.642.327.900
Jackpot 25 số+ số đặc biệt13.246.053.000
Giải Nhất5 số2640.000.000
Giải Nhì4 số1103500.000
Giải Ba3 số2428750.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

12
27
33
44
48
50
18

Jackpot 1:

67.427.850.900 VNĐ

Jackpot 2:

3.982.629.450 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số067.427.850.900
Jackpot 25 số+ số đặc biệt13.982.629.450
Giải Nhất5 số1040.000.000
Giải Nhì4 số811500.000
Giải Ba3 số1854150.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

10
19
22
25
47
53
52

Jackpot 1:

63.987.346.200 VNĐ

Jackpot 2:

3.600.351.150 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số063.987.346.200
Jackpot 25 số+ số đặc biệt03.600.351.150
Giải Nhất5 số940.000.000
Giải Nhì4 số924500.000
Giải Ba3 số1887450.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
13
24
28
29
33
49

Jackpot 1:

61.167.452.700 VNĐ

Jackpot 2:

3.287.029.650 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số061.167.452.700
Jackpot 25 số+ số đặc biệt03.287.029.650
Giải Nhất5 số1140.000.000
Giải Nhì4 số858500.000
Giải Ba3 số1757950.000
1 2 3 9