Kết quả xổ số Mega 6/45

Chỉ từ 10.000 đồng, chọn 6 số từ 01-45 để có cơ hội trúng thưởng Jackpot từ 12 tỷ đồng

MEGA 6/45 quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 4, thứ 6 và Chủ Nhật hàng tuần.

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

01
04
14
22
24
40

Jackpot 1:

16.973.364.000 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số016.973.364.000
Giải Nhất5 số1410.000.000
Giải Nhì4 số860300.000
Giải Ba3 số1492530.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

15
16
22
25
29
33

Jackpot 1:

15.234.059.500 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số015.234.059.500
Giải Nhất5 số510.000.000
Giải Nhì4 số793300.000
Giải Ba3 số1486330.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

15
16
22
25
29
33

Jackpot 1:

15.234.059.500 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số015.234.059.500
Giải Nhất5 số510.000.000
Giải Nhì4 số793300.000
Giải Ba3 số1486330.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

02
03
12
32
35
44

Jackpot 1:

13.531.338.500 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số013.531.338.500
Giải Nhất5 số2110.000.000
Giải Nhì4 số900300.000
Giải Ba3 số1511130.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

03
04
27
32
40
43

Jackpot 1:

72.397.323.000 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số172.397.323.000
Giải Nhất5 số3410.000.000
Giải Nhì4 số1655300.000
Giải Ba3 số2916130.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

02
03
09
15
17
43

Jackpot 1:

65.752.184.000 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số065.752.184.000
Giải Nhất5 số2810.000.000
Giải Nhì4 số1806300.000
Giải Ba3 số3327230.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

07
09
16
20
30
32

Jackpot 1:

59.325.037.000 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số059.325.037.000
Giải Nhất5 số6210.000.000
Giải Nhì4 số2023300.000
Giải Ba3 số3364230.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

07
09
16
20
30
32

Jackpot 1:

59.325.037.000 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số059.325.037.000
Giải Nhất5 số6210.000.000
Giải Nhì4 số2023300.000
Giải Ba3 số3364230.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

08
10
12
14
17
31

Jackpot 1:

53.746.736.500 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số053.746.736.500
Giải Nhất5 số2710.000.000
Giải Nhì4 số1797300.000
Giải Ba3 số2917330.000

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

09
13
16
24
33
45

Jackpot 1:

48.556.175.000 VNĐ

GiảiTrùngNgười trúngGiá trị (VNĐ)
Jackpot 16 số048.556.175.000
Giải Nhất5 số4510.000.000
Giải Nhì4 số1623300.000
Giải Ba3 số2607730.000
1 2 3 9