Kết quả xổ số Keno

Chỉ từ 10.000 đồng, người tham gia dự thưởng lựa chọn một bộ ba số hoặc hai bộ ba số (đối với cách chơi Max 3D+), trong đó mỗi số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9 và so sánh với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần

GiảiSố Quay ThưởngMax 3DMax 3D+
ĐB
699
477
1Tr 1 Tỷ
G1
785
528
031
637
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
881
894
929
865
181
107
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
086
551
627
992
459
607
008
737
100K 5Tr Trùng 2 số
G4(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
GiảiSố Quay ThưởngMax 3DMax 3D+
ĐB
279
608
1Tr 1 Tỷ
G1
693
408
561
620
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
407
793
456
197
165
853
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
607
247
966
260
643
243
805
024
100K 5Tr Trùng 2 số
G4(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
GiảiSố Quay ThưởngMax 3DMax 3D+
ĐB
279
608
1Tr 1 Tỷ
G1
693
408
561
620
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
407
793
456
197
165
853
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
607
247
966
260
643
243
805
024
100K 5Tr Trùng 2 số
G4(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
GiảiSố Quay ThưởngMax 3DMax 3D+
ĐB
242
785
1Tr 1 Tỷ
G1
099
546
473
496
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
994
310
080
328
132
604
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
655
914
002
610
412
058
389
917
100K 5Tr Trùng 2 số
G4(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
GiảiSố Quay ThưởngMax 3DMax 3D+
ĐB
907
660
1Tr 1 Tỷ
G1
318
257
129
657
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
127
194
965
558
084
451
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
329
055
041
173
044
980
851
046
100K 5Tr Trùng 2 số
G4(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
GiảiSố Quay ThưởngMax 3DMax 3D+
ĐB
343
039
1Tr 1 Tỷ
G1
549
795
410
480
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
866
014
914
596
911
004
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
663
599
437
343
208
015
821
822
100K 5Tr Trùng 2 số
G4(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
GiảiSố Quay ThưởngMax 3DMax 3D+
ĐB
343
039
1Tr 1 Tỷ
G1
549
795
410
480
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
866
014
914
596
911
004
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
663
599
437
343
208
015
821
822
100K 5Tr Trùng 2 số
G4(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
GiảiSố Quay ThưởngMax 3DMax 3D+
ĐB
808
053
1Tr 1 Tỷ
G1
085
830
790
065
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
065
529
130
372
783
916
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
265
591
239
564
594
224
977
906
100K 5Tr Trùng 2 số
G4(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
GiảiSố Quay ThưởngMax 3DMax 3D+
ĐB
518
503
1Tr 1 Tỷ
G1
951
270
793
844
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
137
832
349
468
703
488
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
391
272
529
608
095
856
219
061
100K 5Tr Trùng 2 số
G4(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
GiảiSố Quay ThưởngMax 3DMax 3D+
ĐB
244
856
1Tr 1 Tỷ
G1
959
284
388
459
350K 40Tr Trùng 2 số
G2
046
401
425
871
175
285
210K 10Tr Trùng 2 số
G3
375
461
534
865
878
312
419
302
100K 5Tr Trùng 2 số
G4(MAX3D+) Trùng 2 bộ số bất kỳ của giải ĐB, G1, G2, G3 1Tr Trùng 2 số
G5(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải ĐB 150K Trùng 1 số
G6(MAX3D+) Trùng 1 bộ số bất kỳ của giải G1, G2, G3 40K Trùng 1 số
1 2 3 9